Veilig sportklimaat

Het bestuur van Z&PC DIO vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat moeten kunnen sporten. De trainers en begeleiders ondersteunen de zwemsporters en dragen zorg voor een veilig zwemklimaat. Het bestuur van de vereniging probeert op haar beurt de trainers en begeleiders zo optimaal te ondersteunen om hun taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Helaas komt het voor dat mensen misbruik maken van hun positie en komen er gevallen van seksuele intimidatie in de sport aan het licht. Eén van de maatregelen die genomen kan worden ter preventie van seksuele intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. Z&PC DIO zal daarom voor al hun vrijwilligers (trainers, coaches, begeleiders en scheidsrechters), die werken met minderjarigen een VOG aanvragen.

Daarnaast hanteert Z&PC DIO de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld door NOC*NSF. De gedragsregels zijn door NOC*NSF opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden (waaronder de KNZB, sportbond waar Z&PC DIO is bij aangesloten), aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. 

Meer informatie over ons veiligheidsbeleid is te vinden in Handboek veiligheid Z&PC DIO.

Hierin zijn ook de preventieve maatregelen te vinden omtrent het snel en effectief handelen op ongelukken en het voorkomen ervan.

Actuele informatie

DIO durf jij het aan?

Agenda

  1. 31-10-20 GROTE CLUBACTIE
Lidmaatschap
loading