Waterpolo Wedstrijd Protocol Z&PC DIO

14 september 2021

ALGEMEEN
Houd 1.5 meter afstand van iedere andere persoon (uitgezonderd voor kinderen t/m 18 jaar onderling);

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar de training komen.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Je moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel van de Banakker, Corona-coördinator en trainers op.

VOORAF EN BIJ AANVANG VAN DE WEDSTRIJD

 • Bij aankomst bij het zwembad heb je jouw badkleding al aan onder je gewone kleding.
 • Je wordt voorafgaand verzocht om thuis naar het toilet te gaan en je handen te wassen.
 • Volg de aangegeven looproutes naar de zwemzaal.
 • Doe je schoenen uit en slippers aan voordat je de zwemzaal betreedt.

LOOPROUTE
Zowel de thuisspelende als de bezoekende ploeg betreden het zwembad via de tribune en betreden vervolgens het instructiebad. De thuisspelende ploeg verzamelt ter hoogte van de glijbaan. Hier vindt de spelerscontrole plaats en kunnen de spelers een warming (op het land) afronden. Voor de bezoekende ploeg is ruimte gereserveerd te hoogte van de badmeesterpost. Na afloop van de voorafgaande wedstrijd mogen beide team het wedstrijd bad betreden. De tassen kunnen op de daarvoor bestemde tribunes geplaatst worden. De wedstrijd officials betreden het zwembad via de verenigingsruimte. Ook zij zijn indien nodig al omgekleed.

TIJDENS DE WEDSTRIJD
Tijdens de wedstrijd zijn de protocollen en richtlijnen van de KNZB van toepassing. Deze zijn te vinden via: https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/
Afstandsregels gelden buiten het water ten allen tijde;

 • Reservebank dient ruimte te bieden om de afstandsregels in acht te nemen.
 • Scheidsrechters en juryleden dienen de afstandsregels te respecteren.
 • De Coach/Aanvoerder is verantwoordelijk voor zijn/haar team, en dient spelers aan te spreken indien zij zich niet houden aan de gestelde regels.

NA DE WEDSTRIJD
Na afloop van de wedstrijd kan gebruik worden gemaakt van de douches, hierbij gelden tevens de afstandsregels. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de afgeplakte douches. Zowel de wisselcabines als de groepskleedkamers zijn beschikbaar. Tot slot verlaat u de kleedruimte en het pand via de route die staat aangegeven. Wij vragen u de aanwijzingen van onze coördinatoren en de looproutes te volgen en hier niet van af te wijken.

PUBLIEK
Publiek is weer toegestaan in het zwembad. Op de tribune dient de 1.5 meter gewaarborgd te worden, daarnaast dient men zo veel mogelijk te blijven zitten.

WIL JIJ LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING?

Z&PC DIO

Wij zijn een competitieve sportclub - met onze zwemmers en waterpoloërs die op alle niveaus deelnemen aan lokale competitites.
KvK: 40280603
Rek Nr: NL43RABO0114817502